کلیدواژه‌ها = تجربیات
تبیین الگویی برای نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 67-98

محمدرضا مرادی؛ محمد فرج‌اله‌زاده؛ مجتبی نادری