کلیدواژه‌ها = جانشین‌پروری
ارائه الگوی عوامل موثر بر پیاده‌سازی اثربخش نظام جانشین‌پروری در شرکت ارتباطات سیار ایران

دوره 7، شماره 26، شهریور 1402، صفحه 41-66

مهتاب دادرسان؛ علیرضا رزقی رستمی؛ مسعود حقیقی


طراحی الگوی جانشین‌پروری مدیران به‌عنوان یک رویکرد راهبردی سازمان‎ها

دوره 4، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 31-62

محمدرضا سلطانی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ علیرضا قویدل