کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تدوین الگوی نهادینه‌سازی فرهنگ خدمت در ‌سازمان‌های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

سید مهدی الوانی؛ محسن شرکائی؛ محمد عطایی؛ امید اردلان