کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تدوین الگوی نهادینه‌سازی فرهنگ خدمت در ‌سازمان‌های دولتی ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1402، صفحه 187-213

سیدمهدی الوانی؛ محسن شرکائی؛ محمد عطایی؛ امید اردلان