کلیدواژه‌ها = مدیریت فرهنگی
مقا ومت فرهنگی و تاثیرآن بر تحقق آینده مطلوب فرهنگی

دوره 8، شماره 29، خرداد 1403، صفحه 237-274

اکبر ملکی بیرجندی؛ محمد حسن دهقان ده جمالی


تدوین نظام موضوعات در مدیریت راهبردی فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1402، صفحه 7-38

محمد شریفی؛ علیرضا پیروزمند؛ محمدکاظم احمدی حاجی؛ علی آقاپور؛ حمیدرضا محمدی


کارکردهای نظام فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب‎اسلامی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1399، صفحه 191-222

مهدی ناظمی‌اردکانی؛ حشمت الله یزدانی


احصا شاخص ها و مولفه های ارزیابی وضعیت موجود مدیریت راهبردی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 8، دی 1397، صفحه 7-28

احمد سلمانی؛ احسان‌الله حجتی؛ محمدرضا رضایی