نویسنده = جعفر صفایی مزید
تدوین سناریوهای محیط کسب‌وکار جمهوری اسلا‌می‌ایران با رویکردی راهبردی

دوره 6، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 173-196

جعفر صفایی مزید؛ محمود متوسلی؛ سیدجواد امینی؛ حمید پاداش