نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه راهکارهای نهادینه‌سازی ‌فرهنگ‌پاسداری در اعضاء سپاه مبتنی بر تحلیل مضمون

دوره 4، شماره 15، پاییز 1399، صفحه 167-198

مهدی قمی؛ علی اکبر احمدیان؛ علی فرهی؛ محمد بازرگانی