نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی‌ها با رویکرد ترکیبی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1399، صفحه 337-360

سید شمس‌الدین حسینی؛ عبدالرحیم پدرام؛ امیر میمنت آبادی؛ صادق خلیلیان