مقاله پژوهشی:مدیریت جنگ احتمالی آینده با توجه به روندها و پیشران های موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دافوس و پژوهشگر جنگ آینده،

چکیده

جنگ آینده یک نوع پارادایم و جنگ محسوب نمی­شود، بلکه باید آن را یک رویکرد مدیریتی جدید یا نگاه متفاوت به تعاریف جنگی تلقی کرد. الگوهای جنگ آینده دارای یک وجه مدیریتی مشترک هستند و آن این که تغییر شکل جنگ را طی یک فرایند تکوینی و براساس نقاط عطف مهم مورد بررسی قرار می­دهند. اما هر یک از این الگوها دارای مبنای خاصی برای مرحله بندی و مدیریت سیر تکامل جنگ هستند که همین امر توصیف آنها را تا حدی از یکدیگر متمایز می‌سازد. هدف اصلی این تحقیق، طیف­بندی الگوهای برتر جنگی و مقایسه توان طرفین برای مدیریت جنگ احتمالی آینده با توجه به روندها و پیشران­های موجود است که به صورت تمام­شمار و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان و صاحب­نظران که 30 نفر هستند انجام شده است، این پژوهش به روش زمینه­ای موردی انجام گردیده و از نوع توسعه­ای- کاربردی می­باشد، روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه­ای بوده و با استفاده از روش­های تحلیل خبرگی، تحلیل شده است. بر اساس نتایج موجود، در جنگ آینده همطرازی و ناهمطرازی جنگ ارتباط معناداری با میزان بازدارندگی و شدت درگیری دارد. تعداد 14 الگو یا پارادایم­ جنگی در آینده وجود دارد که متاثر از 9 روند و 8 پیشران می‌باشد. با توجه به رویکردهای مدیریتی موجود، الگوهای نوظهور جنگ آینده عبارتند از: جنگ سایبری، الگوی برتر رویکرد شناخت­محوری است، جنگ نامتعارف، الگوی برتر رویکرد آرمان­طلبانه است، جنگ مقاومت، الگوی برتر رویکرد ایده­محوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possible future war management according to existing trends and drivers

نویسنده [English]

 • Fatahollah Kalantari
.Dafous faculty member and future war researcher
چکیده [English]

The coming war is not a paradigm (model) and a war, but a new managerial approach or a different view of war definitions. The patterns of future warfare have one thing in common: managing to change the shape of the war through a formative process based on important milestones. But each of these models has a specific basis for staging and managing the evolution of the war, which makes their description somewhat different from each other.
The main purpose of this research is to spectrum the best war patterns and compare the strengths of the two sides to manage the possible future war according to the current trends and prophecies, in full and through in-depth interviews with experts and experts, which are 30 people. These studies have been conducted in a case-by-case manner and are of the developmental-applied type. The method of field and library information collection has been analyzed using expert analysis methods. Is. Based on the available results, in the future war, the alignment and non-alignment of the war have a significant relationship with the level of deterrence and severity of conflict. There are 14 future war paradigms or paradigms that are influenced by 9 trends and 8 leaders. According to existing management approaches, emerging patterns of future warfare are: cyber warfare, the superior model of cognitive-centered approach, unconventional warfare, the superior model of idealistic approach, resistance warfare, the superior model of ideological-centric approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future War
 • Trends
 • Pioneers
 • Impact
 • Focus Idea
 • Paradigm
 • الف. منابع فارسی

  • پوراحمدی، حسین و رضایی، مسعود (1391)، تحول تاریخی جنگ از الگوهای سنتی تا نوین، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 36، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  • شجاعی، شهرام (1393)، جلسه خبرگی مطالعات گروهی دفاع همه­جانبه، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • حسن­بیگی، ابراهیم (1390)، مدیریت راهبردی، تهران انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • خان­احمدی و خودسیانی(1392)، جنگ آینده، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد دفاعی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
  • رشید، غلامعلی و همکاران، (1393)، مقاله جنگ آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی،شماره 48 تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  • زهدی، یعقوب و کلانتری، فتح­ا...، (1395)، واکاوی رویکردهای جنگ آینده، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  • کلانتری، فتح­ا... (1395)، مشخصات جنگ احتمالی آینده علیه ج.ا.ایران و راهبردهای مقابله با آن، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 56 ، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  • کلانتری، فتح­ا...(1393) راهبردشناسی جنگ آینده، انتشارات عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
  • سلمی­زاده، طاهره(1393) پایگاهدانش آیاتوروایاتآینده­اندیشی، مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی  مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • محرابی، غلامرضا(1393) جلسه خبرگی مطالعات گروهی دفاع همه­جانبه، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • اندیشگاه شریف (شرکت اندیشه­پردازان شریف)، پارادایم­های حاکم بر جنگ­های آینده،(1388)، مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی  مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.