پیوند مساجد و آموزش و پرورش زمینه ساز نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

3 استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4 دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن نوین اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‌ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان نیازمند ارائه الگوی عملی از اخلاق و سبک زندگی اسلامی است. تبیین نقش پیوند و ارتباط موثر آموزش و پرورش به عنوان گسترده ترین نهاد فرهنگی و اجتماعی با حدود 70 هزار مسجد در کشور و تاثیر آن بر نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی اقدامی مهم در عرصه جهاد فرهنگی است. مهم ترین اصل جهت نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی در آموزش و پرورش، تدوین مبانی، اصول، نقشه راه و ایجاد بینش و درک مشترک از، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات است.. هدف این تحقیق پاسخ به سوال نقش پیوند مساجد با آموزش و پرورش در نهادینه‏سازی سبک زندگی اسلامی می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی ـ توسعه‌ای و با روش تحقیق کیفی، جمع آوری داده ها در آن صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق از دو بخش جامعه اسنادی و جامعه خبرگی تشکیل شده است داده­های حاصل از مطالعات اکتشافی و مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان استخراج و با استفاده نرم­افزار Maxqda، تجزیه و تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. این پژوهش مشتمل بر، شناسایی قوت ها و نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات نظام تعلیم و تربیت، و ارائه راهبرد و پیشنهاد در خصوص ارتباط و پیوند موثر نهاد مسجد با حوزه تعلیم تربیت است.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • قرآن کریم
 • نهج البلاغه، ترجمه و شرح مرحوم محمد دشتی، 1379، قم نشر مشهور.
 • حضرت امام خمینی ( رحمت الله علیه) صحیفه نور، سازمان نشر وحفظ آثار امام، تهران،1389
 • امام خامنه ای ( مدظله) مجموعه بیانات قابل دسترسی در: www.khamenei.ir
 • تمیمی آمدیآمدی، عبدالواحد ، غررالحکم و دررالکلم، ج 1، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1407ق، ص364.
 • جوادی آملی، عبدالله (1391)، مفاتیح الحیات، محققان: محمدحسین فلاح زاده و همکاران، قم: نشر اسراء
 • الحُر العاملی، الشیخُ مُحمّدْ بن الحسن، وسائل الشیعه،ج ٣، بیروت، مؤسّسه آل البیتِ علیهم السلام لإحیاء التُّراثِ، ١۴٠٣.
 • خلیلی شورینی، سیاوش(1391)، روش پژوهش آمیخته، چاپ دوم، تهران، انتشارات یادواره کتاب  دردانشجویان، نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،
 • دلاور، علی، (1394)روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، چاپ چهل و چهارم
 • سیف، علی اکبر، 1363، روانشناسی پژوهشی، تهران، ناشر، آگاه
 • سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (سند راهبردی تحول نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران) حلقه‌های کارشناسی ـ پژوهشی با مشارکت صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های ذیربط، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (1390)
 • طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1374، المیزان فی تفسیرالقرآن، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین
 • فعّالی، محمد تقی، مسجد و سبک زندگی، قم، دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد، ١٣٩٣کاویانی، محمد (1390) کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی، روانشناسی دین، شماره دوم، 27-44
 • فیض کاشانی، ملا محسن،  الوافی، ناشر مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی علیه‌السلام
 • مجلسی، محمدباقر ، بحارالانوار، چ سوم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403،
 • محسنی، منوچهرجامعه شناسی، تهران، کتابخانه طهوری، 2.ص432، ( 1388).
 • معین، محمد (1373) فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر
 • مطهری، مرتضی ، 1387، پیرامون انقلاب اسلامی، ،تهران، صدرا
 • مهدوی کنی، محمدسعید ( 1384) . دین و سبک زندگی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(
 • مطهری مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام،تهران، صدرا، 1368
 • مفید امالی ، اختصاص
ب. منابع لاتین

 • Australian Government)2007( Department of Veterans’ affairs, Lifestyle Questionnaire (Revised in consultation with ex-service organizations), Pp 1-36.
 • Bocock, R(1992) “Consumption and Lifestyles” In Robert Bocock & Kenneth Thompson (Eds) Social and Cultural Forms of Modernity, Open University Press.
 • Evans, D. & Jackson(2007) Towards a Sociology of Sustainable Lifestyles, University of Surrey.
 • Harison, Ross(1993) Democracy. London and New York: Rutledge,.
 • Maslow, A.H, A Theory of Human Motivation Psychological Review, 50(4), pp 96-370.
 • Moller Bjorn(2000) «B», National, Societal and Human security: Discussion-Case study of the Israel- Palestine Conflict in http://sociology82.blogfa.com.
 • Parnell, Strategy through the Eyes of the Consumer: An Exploratory Study across Emerging Economies. Universidad de Talca, Chile, 2006.
 • Royuela V, Surinach J(2005) Constituents of quality of life and urban size, Social Indicators