ارائه الگوی مدیریت راهبردی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حمل ونقل،دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیات علمی تربیت مدرس

3 استاد حمل ونقل دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی- دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

ابعاد موضوع حمل‌ونقل به تدریج به مدیران راهبردی، اثبات شده و امروز یکی از مهمترین دغدغه‌های ایشان نگاه جامع و همه جانبه به حمل‌ونقل است. لزوم برنامه ریزی بلندمدت و آینده نگرانه بر اساس عناصر دخیل و کلان، لزوم توجه به حمل‌ونقل در سطوح عالی مدیریت، ضمن پرهیز از اتلاف سرمایه ها اهمیت نگاه فراگیر و جامع به آن را گوشزد می‌نماید (بویژه درفرصت 9ساله از چشم انداز و 2ساله از دهه پیشرفت و عدالت).
در تحقیق حاضر ابتدا مسایل حمل ونقل شناسایی شده و سپس به سوال چیستی و چرایی حمل‌ونقل، شناسایی مولفه‌های آن، رابطه آنها ازطریق تحلیل محتوی ومرور منابع معتبر و کلان نگر، پاسخ داده می‌شود. شناسایی مسایل با تحقیق کیفی و بهره گیری از نظر خبرگان حمل‌ونقل به روش گلوله برفی در ابعاد راهبردی انجام شد. در این بخش به سوالها راجع به تفکیک و تحلیل نظام حمل‌ونقل نیز پاسخ گفته می‌شود. پس از بررسی و تحلیل نظرات جمع آوری شده مزبور الگوی حمل‌ونقل، بر گرفته از اعمال نظرات متخصصان روی الگوی مستخرج از منابع موجود متاخر نهایی شده و ارزیابی و اعتبارسنجی می‌گردد.
براین اساس اولویت مسایل حمل‌ونقل مشخص شده و تشکیل آن از سه عنصر جابجاشونده، جابجاکننده و شبکه جابجایی تایید می‌گردد. این مولفه ها و ارتباط آنها در مدیریت راهبردی باید برای برنامه ریزی، عرصه سازی، اجرا وارزیابی مورد مداقه قرارگیرند و درکنار هم دیده شوند. بر این اساس الگوی هرمی حمل‌ونقل برای اولین بار با قابلیت تعمیم به سطح لجستیک، مطرح و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • احمدی‌نژاد،محمود، دانایی‌فرد،حسن، جعفرپور،امیر، «معرفی الگوی موفق مدیریت راهبردی توسعه حمل و نقل و کاهش مصرف انرژی»، دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران، . 1392
 • احمدی‌نژاد،محمود، دانایی‌فرد،حسن، جعفرپور،امیر، شهیدی،محمدحسن، «تحلیل SWOT و آسیب شناسی خط مشی گزاری و برنامه‌ریزی کلان در مطالعات و برنامه‌ریزی جامع سامانه حمل‌ونقل و ترافیک ایران در 5 دهه اخیر»، چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک ایران، تهران، 1393
 • اکرام جعفری،محمدجعفر، جعفرپور،امیر، بروجردی،مصطفی، هاشمی،سیدحسین، «نقشه راه مهندسی ارزش (سند راهبردی مهندسی ارزش وزارت راه و ترابری)»، سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ، تهران، 1387.
 • الوانی،سیدمهدی، عادل آذر، دانایی‌فرد،حسن، «روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع»، ناشر: اشراقی: فار - 28 اردیبهشت، 1390.
 • الوانی،سیدمهدی، «جهانی‌شدن مدیریت»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، دوره 2، شماره 2: فحه 1-18 ، بهار1390.
 • امامی، کامران، جعفرپور،امیر، «تجارب بزرگترین طرح پیاده‌سازی مهندسی ارزش در خاورمیانه»، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، تهران، 1389
 • برادران فلاح خیر، مهدی، «مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در صنعت حمل و نقل دریایی،. صنعت حمل‌ونقل، ش227،ص 94 تا 97، خرداد 1382
 • تقی زاده، مهرداد؛ ضرورت تغییر نگرش‌های ترافیکی؛ انتشارات احمدی با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری باخ؛ 1387.
 • جعفرپور،امیر، فاطمی امین،سیدرضا، نظرزاده،جواد، «معرفی الگوی نوین مدیریت راهبردی، بکاررفته در مدیریت راهبردی زنجیره تامین تجهیزات حمل‌ونقل»،دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران،1392
 • جعفرپور، امیر، خنجری، علیرضا، خیرآبادی، آزاده، « تاثیرات مدیریت دانش بر فرآیند بهبود ارزش، تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی»، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز، 1389
 • جعفرپور،امیر، فاطمی امین،سیدرضا، سلیمانی سدهی،مجتبی، طباطبایی،سیدحجت الله و دیگران، «برنامه راهبردی جریان کالا (لجستیک)»، وزارت صنعت-معدن-تجارت، دانشگاه شهیدبهشتی، انجمن مهندسی حمل‌ونقل ایران، تهران، 1394
 • جعفرپور، امیر؛ سعادت، سیدوحید؛ «زمینه‌ها و الزامات تحقق عدالت درحمل‌ونقل وشاخص​های اندازه​گیری آن»؛ نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران، دهم و یازدهم خرداد 1391.
 • جعفرپور، امیر، صحاف،علی، «سیستم حمل‌ونقل در توسعه پایدار شهری : مطالعه موردی مشهد مقدس ، الگوی شهرهای با بیش از 500000 نفر جمعیت» اولین همایش مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، دانشگاه تبریز . 1378
 • جعفرپور،امیر، سادات حسینی،سیدمحمد، رشیدی ورنکشی،یاسر، «سیاست‌های راهبری سامانه‌های مدیریت هوشمند حمل‌ونقل»، راه ابریشم، سال 10:  25 تـا 28 ، اسفند 1384.
 • جعفرپور،امیر، آهویی،رامین، «نقش انواع راههای طبقه بندی شده در حمل و نقل درون‌شهری»، پنجمین کنفرانس مهندسی ترافیک و حمل و نقل ایران، 1379
 • جعفرپور، امیر، «طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی حمل‌ونقل در صنعت، معدن و تجارت»، مشترک با دانشگاه شهید بهشتی و معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهران، 1391
 • جعفرپور، امیر، سعادت، سید وحید، «زمینه‌‌ها و الزامات تحقق عدالت در حمل‌ونقل و شاخص‌های اندازه گیری آن»، دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تحقق عدالت، تهران، 1390
 • جوادیان،رسول، جعفرپور،امیر، مقدس نژاد،فریدون، «بررسی سامانه مدیریت نگهداری روسازی و ارتباط آن با سامانه مدیریت نگهداری یکپارچه زیرساخت‌های حمل‌ونقل»، سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران، 1384
 • جوادی آملی، آیت الله عبدالله، « مفاتیح الحیات»، مرکز نشر اسرا، قم، 1391
 • چهاردولی، عباس، «تمرکز بر علم مدیریت لازمه تحول در علوم انسانی با نگاه سیستمی»، دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 1392.
 • خیستی و هال(2009)، «مهندسی حمل‌ونقل »، ترجمه محمود صفارزاده، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ویرایش دوم،1390
 • حسین زاده، محمد؛ معرفت شناسی؛ مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ نهم، قم، 1384.
 • حسن بیگی،ابراهیم، «مدیریت راهبردی»، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، 1389
 • خاکساری،علی، کاظمیان،غلامرضا، طاهری تفرشی، پریسا، «تأثیر توسعه حمل و نقل محور در توسعه پایدار شهر تهران با تأکید بر نقش مدیریت شهری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت1391
 • دانایی‌فرد،حسن؛ همکاران، «تحلیلی بر رویکرد تاریخی به توسعه‌ی سیستم خط مشی گذاری عمومی؛ مبانی نظری و اسلوب اجرا»، مجله روش شناسی علوم انسانی، علمی-پژوهشی، ش 81، 38 ص ، از ص 73 تا 110، تهران، زمستان 1393
 • دانشگاه عالی دفاع ملی، «بررسی روش‌های طراحی و تدوین مدل‌ها و الگو‌های علمی (با نگاه به آینده)»، مطالعه گروهی دانشجویان دوره دهم مدیریت راهبردی، استاد راهنما زیر نظر دکتر معمارزاده، 1387
 • دانشگاه عالی دفاع ملی، «آمایش سرزمین و تاسیسات حیاتی»، مطالعه گروهی، تهران، 1387
 • رضایی،محسن، مبینی دهکردی،علی، «ایران آینده در افق چشم انداز»، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، 1389
 • سرمد،زهره، بازارگان،عباس، «روش تحقیق در علوم رفتاری»، تهران، 1385
 • شیخ الاسلام، عبدالرضا، جعفرپور، امیر، نظرزاده،محمدجواد، «چهارچوب ارائه برنامه راهبردی ملی حمل‌ونقل بااستفاده از مهندسی ارزش وبراساس بررسی تطبیقی برنامه‌ استراتژیک حمل‌ونقل کشورها»، پژوهشنامه مهندسی حمل‌ونقل، بهار1390
 • شیخ الاسلام، عبدالرضا، نظرزاده،محمدجواد، «عارضه‌سنجی و تحلیل قوانین بالادستی حمل‌ونقل ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، 1390
 • شیخ الاسلام، عبدالرضا، خراشادیزاده، ، «طرح آمایش سرزمین سیستم حمل‌ونقل ایران در افق 1414»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، بهمن 1392
 • شیرازیان،سیدغلامرضا، صدیقی،مرضیه، کامیاب،محمدرضا، «طرح جامع حمل و نقل کشور»، طرح پژوهشی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،اولین کنفرانس حمل‌ونقل، دانشگاه تربیت مدرس، 6813.
 • شیرازیان،سیدغلامرضا، «مدیریت راهبردی فناوری‌های بخش حمل و نقل»، طرح پژوهشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر . 1391
 • صفارزاده،محمود، «مهندسی حمل‌ونقل»، ترجمه کتاب خیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ویرایش دوم،1390
 • صمدی آملی،داوود، «شرح مراتب طهارت»،ازرساله‌ی وحدت ازدیدگاه علامه حسن زاده آملی، ج1،انتشارات قائم آل محمد،قم،1388
 • علی احمدی، علیرضا، «فرآیند برنامه‌ریزی ارزش‌بنیان مبتنی بر نقشه عرش به فرش در بخش حمل و نقل»، مرکز مطالعات و تحقیقات بنیادی، 1393
 • فاطمی امین،سیدرضا، جعفرپور،امیر، نیازی، سیدمهدی و دیگران، «برنامه راهبردی تجهیزات حمل‌ونقل کشور»، دانشگاه شهیدبهشتی، جهاد دانشگاهی شهیدبهشتی، معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت-معدن-تجارت، 1392
 • قاضی طباطبایی،سیدسعید، جعفرپور،امیر، «نقش آموزش مدیران ارشددرتوانمندسازی ایشان؛مروری برتجارب جهانی در بخش عمومی»، دومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، تهران، 1387
 • کاشانی جو،خشایار و مفیدی،سیدمجید، «سیر نظریه‌‌های مرتبط با حمل‌ونقل درون‌شهری»، نشریه هویت شهر، سال3، شماره4، تابستان 1388
 • کامیاب،محمدرضا، «تحلیل ساختار کلان مدیریت حمل و نقل در کشور»، دومین کنفرانس منطقه‌ای مدیریت ترافیک، تهران، 1380
 • مبینی دهکردی،علی، جعفرپور،امیر، «ارزیابی مدل(الگو)های تدوین و طراحی راهبرد در سطح ملی وبخشی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1393
 • محمدخانی،همکاران، «ابهامات شدت انرژی در ایران و مقایسه با شاخص سایر کشورها»، مرکز پژوهش‌های مجلس ش.ا،تهران،1394
 • مصباح یزدی، آیت الله محمد تقی، «فلسفه اخلاق»، موسسه آموزشی امام خمینی (ره)، قم، 1388
 • مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل شهرهای گروه ب + ج، وزارت کشور ، 1383 تا 1391
 • مطالعات جامع حمل‌ونقل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، کرج، قم، کرمانشاه، وزارت کشور ، 1373 تا 1391
 • میرسپاسی،ناصر، جعفرپور،امیر، «دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به‌کارگیری اصول مدیریت دانش مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، مروری برتجارب وزارت راه وترابری»، همایش ملی سیاست‌های کلی نظام اداری بارویکرد اسلامی، تهران، 1390
 • ناصریان،سیدمرتضی، جعفرپور،امیر، « بررسی و نقد یک دهه تجارب وزارت راه و شهرسازی در مهندسی ارزش وارائه راهبرد»، دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل، ساختمان و مدیریت، تهران ، 1391
 • نظرزاده، محمد جواد، «عارضه‌سنجی و تحلیل قوانین بالادستی حمل‌ونقل ایران»، رساله کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، دانشگاه علم و صنعت، 1388
 • نعمتی زاده،سینا، بیات ترک،امیر، عبدی زاده،آرش، نارگ،موسی، «بازبینی وتدوین برنامه استراتژیک شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقل با رویکرد اقتصاد مقاومتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت،1392
 • واترز،دونالد،«لجستیک جهانی وبرنامه‌ریزی توزیع»،ترجمه مرکز مطالعات لجستیکی دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، 1388
 • وزیری،منوچهر، جعفرپور،امیر، «شبیه‌سازی جابجایی کالا در دریای خزر»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی، . 1379
 

ب. منابع لاتین

 • Ahmadinejad, M., Jafarpur, A., (2002), "Road Safety Education Strategies for Children & Youth", SORIC 2002, Bahrain, ITE
 • Bardi,Edward.J. , Coyle,John.J. , Novack,Robert.A. (2011), "Management of Transportation", Thomson, USA, South-Western. ISBN 0-324-31443
 • Behbahani,Hamid, Shahi,Jalil, Jafarpur,Amir, (2002), "Environmental Interaction Between Transportation & Landuse", ICTTC 2002, China
 • Bigotte,J.F., Krass,D., Antunes,A.P., Berman,O., (2010), "Integrated Modeling of Urban Hierarchy and Transportation Network Planning", Transport research part A,No. 44, pp506-522,Elsevier
 • Bishop,S.B., (2004), "Collaborative Transportation Management Benefits", Supply Cain Systems Inc., <http://www.vics.org>
 • Bryson, John. (2011). "Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement". (4th ed.). Jossey-Bass.
 • Button, K.J. and Hensher, D.A. (eds.) (2005), "Handbook of transport strategy, policy and institutions", 834 p, Handbook on Transport, 6th ed. Amsterdam: Elsevier. ISBN 0-08-044115-7. Series ISSN: 1472-7889
 • Carcamo-diaz,R. & Goddard,J.G., (2007), "Coordination of Public expenditure in transport infrastructure: Analysis and policy perspectives for Latin America", UN-CEPAL & EU-Economic Dvlp. Divis., Santiago, Chile
 • Europian Union Transportation Committee, (2010), "Europian Transport Policy", EU Transport Committee
 • Frey,R.L., (2003), "Swiss Transport Policy: Mobility vs. Sustainability", University of Basel, 10th Intern. Conf.on Travel Behaviour Research, Lucerne, 10-15 aug. 2003, Swiss
 • Garrisom,W.L. & Levinson, D.M., (2006), "The Transportation Experience, Policy, Planning & Deployment", Oxford Univ. Press, New York
 • Gilbert,Richard, & Perl, Anthony, (2010), "Transport Revolution", Earth Scan, London
 • Givoni, moshe, & Banister, David, (2010), "Integrated Transport (From Policy to Practice)",Routledge, USA
 • Hirschi,C., Schenkel,W., Widmer,T., (2002), "Designing Sustainable Transportation Policy for Acceptance: A comparison of Germany, The Netherlands & Switzerland", German Policy Studies, vol.2, No.4, Zurich
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation
 • Jeon, C M; Amekudzi (2005), "Addressing Sustainability in Transportation Systems: Definitions, Indicators, and Metrics", JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS: 31–50
 • Khisty,C.J. , Lall,B.K. , (2010), "Transportation Engineering", Prentice hall, USA
 • Kim,S.K., Hwang,k., (2003), "Critical issues in transformation of Transportation Policy in Korean Metropolitan Areas", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, vol.5, Oct.2003, pp3142-3153
 • Lloyd,W. (2009),"Environmentally Sustainable Transport For Asian Cities:A Sourcebook", UN. Centre for Reg. Dev. (www.uncrd.org.jp); http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/uncrd/unpan031844.pdf
 • Litman,Todd,(2009). "Sustainable Transportation & TDM". TDM Encyclopedia. Victoria Transport Policy Institute. Retrieved 2009-04-07.
 • Litman,T., (2010), "Evaluating Transportation Equity", Victoria Transport Policy Institute, Victoria Transport Policy Institute (www.vtpi.org), Canada
 • Litman, T.,(2011),"Well Measured: Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning", VTPI (www.vtpi.org); at www.vtpi.org/wellmeas.pdf.
 • Litman, Todd & Fitzroy, Steven (2012), "Safe Travels: Evaluating Mobility Management Traffic Safety Impacts", VTPI; at www.vtpi.org/safetrav.pdf
 • Litman,T.,(2013), “The New Transportation Planning Paradigm,” ITE Jour. (www.ite.org), Vo. 83, No. 6, pp. 20-28; at http://digitaleditions.sheridan.com/publication/?i=161624
 • Litman,T., (2014), "Implementing Transport Policies and Programmes toward Realizing “Bali Vision Three Zeros - Zero Congestion, Zero Pollution, and Zero Accidents towards Next Generation Transport Systems in Asia”", 8th REGIONAL ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE TRANSPORT (EST) FORUM IN ASIA, COLOMBO, SRI LANKA
 • Litman,T.,(2003),"Social Inclusion as a Transport Planning Issue in Canada",Victoria Transport Policy Inst.
 • Mackie, P. & Worsley,T. (2013) "International Comparisons of Transport Appraisal Practice", Institute for Transport Studies (www.its.leeds.ac.uk) for the UK Dep. for Trnspt.; at www.gov.uk/government/publications/international-comparisons-of-transport-appraisal-practice
 • Ministery for Infrastructure, Transport, Regional Development & Local Government, (2008), "National Transport Policy Framework", Australia, Feb.2008
 • Pucher,J. & Renne,J.L., (2003), "Socioeconomics of Urban Travel: Evidence from the 2001 NHTS", Transportation Quarterly, vil.57,No. 3, summer 2003, Washington,DC.
 • Rodrigue,J.P.,Comtois,C.&Slack,b., (2013),"The Geography of Transport Systems", Routledge, London & NY, http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/
 • Rundmo,T., Nordfjarn,T., Iversen,H.H., Oltedal,S., Jorgensen,S.H. , (2011), "The role of risk perception and other risk-related judgments in transportation mode use", Safety science,No.49,pp226-235, Elsevier
 • Sorensen, et al. (2008). "Moving Los Angeles: Short Term Policy Options for Improving Transportation". RAND Corporation. Santa Monica, CA.
 • Tolley R. & Turton B. (1995), "Transport Systems, Policy and Planning: A Geographical Approach", Burnt Mill, Harlow Essex: Longman Scientific & Technical, p. 268.
 • UITP (2012), "Better Urban Mobility in Developing Countries: Problems, Solutions and Good Practices", Intern. Ass. of Pub. Transp.; at www.uitp.org/publications/brochures/Dev-Countries-uk.pdf
 • UN (2014), "World Urbanization Prospects", United Nations Department of Economic and Social Affairs (http://esa.un.org); at http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm
 • UNEP (2011), "Transport” and “Cities,” chapters in Towards a Green Economy: Investing In Energy and Resource Efficiency", United Nations Environment Programme; at www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/12.0_Cities.pdf
 • UNESCAP (2014), "Promoting Sustainable and Inclusive Transportation Systems", U.N. Economic and Social Commission of Asia & Pacific, New York, UN; at www.unescap.org/sites/default/files/pre-ods/CTR-4-5EPromoting%20sustainable%20and%20inclusive%20transport%20systems.pdf
 • VTPI (2014), Transport Land Requirements Spreadsheet, Victoria Transport Policy Institute (www.vtpi.org); at www.vtpi.org/Transport_Land.xls.
 • Vaziri, M. and Rassafi, A. A., (2003); Globalization and sustainable development: European experience; Proceedings of 7th International Conference on Global Business and Economic Development”, Bangkok, Thailand.; , 36-42 (7 Pages)
 • Veen-Groot,D.B.v, Nijkamp,P., (1999), "Globalization, Transport and the Environment: New perspective for Ecological Economics", Ecological Economics,No.31,pp331-346,lsevier
 • Washington State Transportation Commission, (2010), "Washington Transportation Plan (WTP)", W. state T.C.
 • Wilbur Smith Ass., (2008), "Study on Traffic and Transportation Policies & Strategies in Urban Areas in India", Ministry of Urban Development, India
 • World Bank, (2008), "safe, clean, affordable TransportforDevelopment",WB, Washington DC
 • World Energy Council(WEC), (2015), "Transport Technologies and Policy Scenarios to 2050", WEC, London, at https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2015/01/2015-World-Energy-Issues-Monitor.pdf
 • World Factbook, (2015), https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ir.ht
 • World Health Org.(WHO), (2015), “Global Status Report on Road Safety”, UN. ; at www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en
 • Xiaoyi,MA,(2008), "Transportation Development Strategic Plan about 2010 Guangzhou Asian Games", Journal of Transportation Systems Engineering & Information Technology, vol.8,issue4, Aug.2008, pp 16-22