توسعه قدرت دریایی، زیربنای اقتصاد دفاع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیش از 2 هزار کیلومتر مرز آبی در دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان به‌عنوان یک کشور دریایی در منطقه حضور دارد. برخورداری از نعمت دریا و سواحل مناسب دریایی نقش مهمی در ارتقاء جایگاه دفاعی، امنیتی و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل دارد. میزان اهمیت دریا­ها در طول تاریخ متفاوت بوده و با پیشرفت­های روزافزون در حوزه­ی فناوری و تغییر الگوهای سیاست جهانی دستخوش تغییر شده است. امروزه دریا و قدرت دریایی علاوه‌بر اهمیت اقتصادی، دارای اهمیت نظامی، سیاسی و ژئوپلیتیکی است و وجود قدرت دریایی از جمله نکات قابل‌توجه در مباحث ژئوپلیتیکی و راهبردی می­‌باشد. این مسئله تا آنجا اهمیت دارد که بسیاری از نظریه‌پردازان ژئو­پلیتیکی و راهبردی معتقدند بدون وجود دریا و قدرت دریایی هر کشوری به سرعت به نقطه تمایل برای تسلط دیگران تبدیل خواهدشد. توسعه قدرت دریایی کشور علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه در آن، همچنان مورد غفلت مسئولین واقع شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بوده که محققین قصد دارند با هدف ایجاد بسترهای اقتصاد دفاع و به‌تبع آن اقتصاد کلان کشور­، راهبردهای توسعه قدرت دریایی کشور  را ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

- بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قابل دسترسی در سایت:

www.khamenei.ir

- اخگر، علی‌اکبر (1391). نقش قدرت دریایی در اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اولین همایش ملی توسعه مکران.

- بحیرایی، مجتبی (1396). «گزارش اختصاصی از اولین نمایشگاه صنایع دریایی در منطقه آزاد انزلی»، ماهنامه بندر و دریا، سال سوم، شماره چهارم.

- عالی‌پور، علیرضا؛ حکیمی، خرداد (1394). نگرشی نوین به تربیت و آموزش در دانشگاه علوم دریایی، نوشهر: انتشارات دانشگاه علوم دریایی.

- مهشواری شهین (1378). توسعه پایدار و مدیریت دولتی در هند، تهران: مجموعه نهم  از انتشارت مرکز آموزش مدیریت دولتی.

ب) منابع انگلیسی

- Hsieh, Hsiu- Fang. & Shanon, Sara E. (2005). “Three Approaches to Content Analysis”, Qualitativr Health Research, 15(9): PP 112-131.

 

- Yvonne, E. D. (2001). A synthesis technique for grounded theory data analysis. Journal of Advanced Nursing, 654-663.