ارائه الگوی راهبردی اداره امور حج ابراهیمی بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از تجارب موفق بشری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دارای مدرک دوره دوم خارج حوزوی

2 دانشیار دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

3 دانش آموخته دکتری دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی نویسنده مسئول

چکیده

از میان همة عبادات، حج و مناسک آن جایگاه ویژه‌ای دارد. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در راستای احیای حج ابراهیمی تحت رهنمودهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و ادامه آن حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مطالعات فراوانی انجام گرفت که این مقاله درصدد بررسی این اصلاحات و تجربیات می‌باشند. هدف اصلی مقاله حاضر تدوین «الگوی راهبردی در اداره امور حج ابراهیمی بر اساس گفتمان امام ورهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری است». در این راستا، کلیه بیانات و مکتوبات حضرت امام خمینی، حضرت امام خامنه­ای (مدظله‌العالی) در رابطه با سازمان حج و اصول قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی مورد مطالعه قرار گرفتند. در حوزه میدانی، کلیه مدیران و خبرگان مرتبط که در مجموع 45  نفر برآورد گردیدند، انتخاب شدند. روش‌های گردآوری اطلاعات روش کتابخانه‌ای و روش تحقیق میدانی در این پژوهش از روش‌های متنوع تحقیق کیفی ازجمله تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان، رویکرد تفسیری و نظریه مبنایی استفاده‌شده است. یافته­های این پژوهش حاکی از آن است که در اندیشه و بیانات ولی‌فقیه «حج تجلّی‌گاه توحید و نفی شرک» است و دارای آثار راهبردی بسیار مهمی در تمدن‌سازی اسلامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- قرآن مجید، ترجمه ایت ا... مکارم شیرازی.

- نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی

- نهج‌البلاغه، کلمات قصار فیض الاسلام تهران.

- امام  خمینی (رحمت‌الله‌علیه) (1370). صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- بیانات امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، قابل دسترسی در سایت: www.khamenei.ir

- بابایی، غلام‌رضا (1383). حکومت اسلامی، تهران: انتشارات سفیر.

- برایسون، جان ام (1382). برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های دولتی، ترجمه عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

- بولا، اچ. اس ( 1375). ارزشیابی طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی برای توسعه، ترجمه خدایار ابیلی، چاپ اول، تهران: موسسه بین‌المللی روش‌های آموزش بزرگ‌سالان.

- خلیلی‌شورینی، سیاوش (1389). روش‌های پژوهش آمیخته (با تأکید بر بومی‌سازی)، تهران: انتشارات یادواره کتاب.

- دانایی‌فرد، حسن؛ اسلامی، آذر (1390). ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).

- داوری، دردانه؛ شانه‌ساز زاده، محمدحسن (1380). مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، تهران: نشر آتنا.

- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1371). مبانی اقتصاد اسلامی، قم: انتشارات سمت.

- دو ورژه، موریس (1380). اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

- دیوید فرد. آر (1382). مدیریت استراتژیک، ترجمه اعرابی و پارسائیان، تهران: مرکز پژوهش‌های فرهنگی.

- ذوالفقاریان، محمدرضا؛ لطیفی، میثم (1390). نظریه‌پردازی داده بنیاد، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).

- رحمان سرشت، حسین (1384). راهبردهای مدیریت، چاپ اول، تهران: انتشارات فن و هنر.

- رضائیان، علی. (1386). مبانی سازمان و مدیریت، چاپ دهم، تهران: سمت.

- رفیع پور، فرامرز (1382). تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

- روستا، احمد؛ داور، ونوس؛ ابراهیمی، عبدالحمید (1380). مدیریت بازاریابی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.

- روشه، گی (1379). کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی‌زاده، مشهد: دانشگاه فردوسی.

- سبحانی، جعفر (1374). فروغ ابدیّت، چاپ دهم، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

- سلمانی، احمد (1388). طراحی الگوی راهبردی ارتقای بهره­وری سازمان حفاظت اطلاعات ارتش ج.ا.ا، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده مدیریت راهبردی.

- معتمدنژاد، کاظم (1356). روش تحقیق در محتوای مطبوعات (با کلیات درباره تجزیه‌وتحلیل محتوای ارتباطات جمعی)، تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطی. 

- معروفی، یحیی؛ یوسف‌زاده، محمدرضا. (1388)، تحلیل محتوا در علوم انسانی (راهنمای عملی تحلیل کتاب‌های درسی)، همدان: سپهر دانش.

 - معین، محمّد (1371). فرهنگ فارسی معین، چاپ هشتم، تهران: مؤسسه امیرکبیر.

ب) منابع انگلیسی

- Carlile, Paul R. & Clayton M. Christensen (2004). The Cycles of Theory Building in Management Research, working paper, October 27, Version 5.0.

 

- Charmaz, K., & Bryant, A. (2008).” Grounded Theory. In L. M. Given, The SAGE- Encyclopedia of Qualitative Research Methods” California: Sage Publication, pp.374-377.

 

- Etzkowitz, H.(2003). Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university, Research Policy, Vol.32.

 

- Fernandez, Walter D. (2004). Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices. Electronic Journal of Business Research Methods,2(2).

 

- Flaherty (Susan): (1999). Charity in the United States and Japan Comparative Views of the Voluntary Sector and Corporate Citizenship; Spring Research Forum; The NGOS in the United States and Abroad-Cross Cultural Perspectives, March. P: 179.