ارائه الگوی راهبردی اداره امور حج ابراهیمی بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از تجارب موفق بشری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دارای مدرک دوره دوم خارج حوزوی

2 دانشیار دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

3 دانش آموخته دکتری دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی نویسنده مسئول

چکیده

از میان همة عبادات، حج و مناسک آن جایگاه ویژه‌ای دارد. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در راستای احیای حج ابراهیمی تحت رهنمودهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و ادامه آن حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مطالعات فراوانی انجام گرفت که این مقاله درصدد بررسی این اصلاحات و تجربیات می‌باشند. هدف اصلی مقاله حاضر تدوین «الگوی راهبردی در اداره امور حج ابراهیمی بر اساس گفتمان امام ورهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری است». در این راستا، کلیه بیانات و مکتوبات حضرت امام خمینی، حضرت امام خامنه­ای (مدظله‌العالی) در رابطه با سازمان حج و اصول قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی مورد مطالعه قرار گرفتند. در حوزه میدانی، کلیه مدیران و خبرگان مرتبط که در مجموع 45  نفر برآورد گردیدند، انتخاب شدند. روش‌های گردآوری اطلاعات روش کتابخانه‌ای و روش تحقیق میدانی در این پژوهش از روش‌های متنوع تحقیق کیفی ازجمله تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان، رویکرد تفسیری و نظریه مبنایی استفاده‌شده است. یافته­های این پژوهش حاکی از آن است که در اندیشه و بیانات ولی‌فقیه «حج تجلّی‌گاه توحید و نفی شرک» است و دارای آثار راهبردی بسیار مهمی در تمدن‌سازی اسلامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The presentation of the strategic model of the Hajj Office of Ebrahimi based on the discourse of the Imam and the leadership, the constitution, the experiences of the Islamic Republic of Iran and the enjoyment of successful human experience

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Ghazi Asgar 1
  • Gholam Reaa Godarzi 2
  • Mohammad Reaa Rezaei 3
1 Has seminary degree
2 Associate Professor of Imam Sadiq University
3 Ph.D. Student, University of Nairobi and National Defense and Strategic Research Institute
چکیده [English]

Of all the prayers, Hajj and its rites have a special place. After the victory of the glorious Islamic Revolution in order to revive Hajj Ebrahimi under the guidelines of the founder of the Islamic Republic and the continuation of Imam Khamenei (ongoing prayer), many studies and attempts has been made and this article seeks to evaluate these experiences and studies. The main purpose of this article is to formulate a "strategic model for the administration of Hajj Ebrahimi Affairs based on the discourse of the Imam and the Supreme Council, the constitution, the experiences of the Islamic Republic of Iran and the pursuit of successful experiments in this field." In the field of research literature, all the statements and letters of Imam Khomeini and Imam Khamenei regarding the Hajj organization that expresses the ideas, opinions, opinions, guidelines and policies, as well as the constitutional principles of the Islamic Republic of Iran and other upstream documents are part of the statistical community of research documents, and in the field research, all relevant directors and experts, who their common characteristics are experience of over 10 years and having responsibilities at the highest levels of Hajj administration, which is estimated at a total of 45 people, were selected for making the statistical society an expert. Methods of collecting data. Library method and field research. In this research, various qualitative research methods have been used, including content analysis, discourse analysis, interpretive approach, and basic theory. The findings of this study indicate that "the Hajj is the manifestation of monotheism and negation of Shirk" in the thoughts and statements of the Supreme leaders of Iran, and that it has a great influence on Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hajj Ebrahimi
  • pattern
  • strategy
  • strategic model
  • Successful Human Experiences
الف) منابع فارسی
- قرآن مجید، ترجمه ایت ا... مکارم شیرازی.
- نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی
- نهج‌البلاغه، کلمات قصار فیض الاسلام تهران.
- امام  خمینی (رحمت‌الله‌علیه) (1370). صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- بیانات امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، قابل دسترسی در سایت: www.khamenei.ir
- بابایی، غلام‌رضا (1383). حکومت اسلامی، تهران: انتشارات سفیر.
- برایسون، جان ام (1382). برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های دولتی، ترجمه عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- بولا، اچ. اس ( 1375). ارزشیابی طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی برای توسعه، ترجمه خدایار ابیلی، چاپ اول، تهران: موسسه بین‌المللی روش‌های آموزش بزرگ‌سالان.
- خلیلی‌شورینی، سیاوش (1389). روش‌های پژوهش آمیخته (با تأکید بر بومی‌سازی)، تهران: انتشارات یادواره کتاب.
- دانایی‌فرد، حسن؛ اسلامی، آذر (1390). ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
- داوری، دردانه؛ شانه‌ساز زاده، محمدحسن (1380). مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، تهران: نشر آتنا.
- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1371). مبانی اقتصاد اسلامی، قم: انتشارات سمت.
- دو ورژه، موریس (1380). اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- دیوید فرد. آر (1382). مدیریت استراتژیک، ترجمه اعرابی و پارسائیان، تهران: مرکز پژوهش‌های فرهنگی.
- ذوالفقاریان، محمدرضا؛ لطیفی، میثم (1390). نظریه‌پردازی داده بنیاد، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
- رحمان سرشت، حسین (1384). راهبردهای مدیریت، چاپ اول، تهران: انتشارات فن و هنر.
- رضائیان، علی. (1386). مبانی سازمان و مدیریت، چاپ دهم، تهران: سمت.
- رفیع پور، فرامرز (1382). تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- روستا، احمد؛ داور، ونوس؛ ابراهیمی، عبدالحمید (1380). مدیریت بازاریابی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
- روشه، گی (1379). کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی‌زاده، مشهد: دانشگاه فردوسی.
- سبحانی، جعفر (1374). فروغ ابدیّت، چاپ دهم، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- سلمانی، احمد (1388). طراحی الگوی راهبردی ارتقای بهره­وری سازمان حفاظت اطلاعات ارتش ج.ا.ا، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده مدیریت راهبردی.
- معتمدنژاد، کاظم (1356). روش تحقیق در محتوای مطبوعات (با کلیات درباره تجزیه‌وتحلیل محتوای ارتباطات جمعی)، تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطی. 
- معروفی، یحیی؛ یوسف‌زاده، محمدرضا. (1388)، تحلیل محتوا در علوم انسانی (راهنمای عملی تحلیل کتاب‌های درسی)، همدان: سپهر دانش.
 - معین، محمّد (1371). فرهنگ فارسی معین، چاپ هشتم، تهران: مؤسسه امیرکبیر.
ب) منابع انگلیسی
- Carlile, Paul R. & Clayton M. Christensen (2004). The Cycles of Theory Building in Management Research, working paper, October 27, Version 5.0.
 
- Charmaz, K., & Bryant, A. (2008).” Grounded Theory. In L. M. Given, The SAGE- Encyclopedia of Qualitative Research Methods” California: Sage Publication, pp.374-377.
 
- Etzkowitz, H.(2003). Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university, Research Policy, Vol.32.
 
- Fernandez, Walter D. (2004). Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices. Electronic Journal of Business Research Methods,2(2).
 
- Flaherty (Susan): (1999). Charity in the United States and Japan Comparative Views of the Voluntary Sector and Corporate Citizenship; Spring Research Forum; The NGOS in the United States and Abroad-Cross Cultural Perspectives, March. P: 179.