طراحی الگوی مدیریت مشتری‌مداری در صنعت بانکداری با تاکید بر تاثیر تمایلات و گرایش‌های جهادی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

اﻣﺮوزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ جدیدترین و موثرترین شیوه مدیریت به‌ویژه در ساختارهای مالی و اقتصادی ضروریست؛ چراکه مدیریت درست، علمی‌و پویا منجر به افزایش سود برای سازمان و نیز مشتری می‌شود. از این رو مشتری‌مداری و عملکرد خدمات بانکی ازﻃﺮﻳﻖ روشﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ مدیریت امری مهم است. پژوهش حاضر به‌دنبال طراحی الگوی مدیریت مشتری‌مداری درصنعت بانکداری است. روش تحقیق این مقاله از نوع روش داده‌بنیاد انجام شده که با استفاده از روش گلوله‌برفی، نظرات 50 نفر از کارشناسان مدیریت بازاریابی، استادان دانشگاه، کارکنان بانکی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها از شیوه تجزیه و تحلیل کدگذاری سه گانه (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) انجام شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که  24 مضمون اصلی از یافته‌ها بر اجرای مؤثر الگوی توسعه ارتباطات ‌شبکه‌ای به روش مدیریت جهادی تاکید داشت. این مضمون‌ها ‌عبارت‌اند از: شجاعت و قاطعیت در ‌تصمیم‌گیری، ‌عدالت‌خواهی‌، ‌آرمان‌گرایی ‌واقع‌گرایانه و ‌برنامه‌محوری، اعتقاد به خرد جمعی، کار تشکیلاتی و گردش نخبگان، حسن سابقه‌، داشتن پشتکار و عزم جدی ‌به‌عنوان شرایط ‌زمینه‌ای و مقوله‌های وفاداری‌، تعهد مشتری‌، منافع بانک و مشتریان، تأمین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری، مدیریت بر مبنای ارزش‌های اسلامی ‌‌به‌عنوان شرایط علی و نیازها-انتظارات مشتری، تعیین انتظارات مشتری از خدمات، بهبود کارایی و اثربخشی خدمات به مشتری، بازارهای مصرف کننده و سازمانی ‌به‌عنوان راهبردهای اصلی و رضایت کارکنان، رضایت شهروندان، دوری از اختلافات و کارآمدی ‌به‌عنوان شرایط ‌مداخله‌گر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a customer-oriented management model in the banking industry with an emphasis on the impact of managers' jihadist tendencies

نویسندگان [English]

 • Hamid Salari 1
 • Seyed Mahmoud Hashemi 2
 • ALIREZA ROUSTA 3
1 Department of Business management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 . Department of Business Management, North Tehran Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran. Responsible Author
3 . Department Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a jihadi management model to attract customers to the banking industry. The research method was exploratorily mixed and in data collection, techniques such as interview, observation, and collection of documents and texts were used within the framework of the grounded theory method and purposeful sampling method. Also, using the snowball method, 50 marketing management experts, university professors, bank employees and were interviewed. The design of the jihadi management model to attract customers in the banking industry was selected as a central category and then using the paradigm model, the data theory of the proposed 24 main themes of the findings showed that the effective implementation of the network communication development model by jihadi management method. These themes include courage and determination in decision-making, justice and realistic and program-oriented idealism, belief in collective wisdom, organizational work and elite turnover, good record and having perseverance and serious determination as ground conditions, and three Customer loyalty and commitment along with the interests of the bank and customers, providing satisfaction and value creation for the customer, management based on Islamic values as causal conditions and customer needs and expectations, determining consumer (customer) expectations of services, improving efficiency and effectiveness Customer service, consumer and organizational markets were selected as the main strategies and employee satisfaction, citizen satisfaction, avoidance of disputes and efficiency as the intervening conditions. work of a paradigm

کلیدواژه‌ها [English]

 • model that included conditions
 • processes
 • interactions and consequences. Jihadi management
 • network communication
 • customer orientation
 • banking industry
 • بیک‌زاده، جعفر؛ رزم‌جو، مریم؛ رحمتی، مریم (1400)، الگوسازی تأثیر مدیریت جهادی و رفتار سیاسی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 15(60)، 27- 54.
 • ترزمی‌نژاد، سپیده؛ مظفری، افسانه؛ دلاور، علی (1398)، عوامل موثر در توسعه ارتباطات ‌شبکه‌ای سازمانی به‌منظور تدوین یک الگو (در بین کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه علمی‌– کاربردی تهران)، مطالعات رسانه‌ای، 14(4)، 7-22.
 • حصیرچی، امیر؛ تولایی، روح الله؛ عبدالهی، عبادالله (1400)، ارائه الگوی مدیریت جهادی در فعالیت‌های سازندگی با رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM) (نمونه پژوهش: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص))، فصلنامه مدیریت اسلامی، 29(2)، 43-99.
 • سالاری کیسکانی، فاطمه؛ پورحیدری، امید؛ خدامی‌پور، احمد (1400)، تبیین موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت مالیات‌ستانی، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 10(1)، 35-72.
 • سنجقی، محمدابراهیم؛ دلیری، سید احمد؛ فرهی، علی؛ امیراحمدی، فاطمه‌السادات (1396)، بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تاکید بر رویکرد ارتباطات ‌شبکه‌ای، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(4)، 181-205.
 • گرانمایه، مریم و گرانمایه، مرضیه (1398)، بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر جذب منابع با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی در بانک صادرات ایران، مدیریت بازاریابی، 14(44)، 95-111.
 • محمدی، سحر؛ تقی‌پور، محمد؛ محبوبی، مریم (1400)، بررسی نقش و تأثیر به‌کارگیری ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات بر ارزیابی عملکرد سازمان‌های خدماتی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۷ (۱)، 1-26.
 • ملاشاهی ملیحه و ضیایی، سامان (1399)، شاخص‌های رضایت‌مندی مشتریان بانک‌های زاهدان به تفکیک دولتی و خصوصی-نیمه‌خصوصی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۹ (۳۱)، 17-47.
 • نعمتی، حمیدرضا؛ حمدی، کریم؛ حیدری، سید عباس؛ بهزادی، محمد حسن (1399)، طراحی الگوی با ابعاد عوامل مؤثر و نتایج کیفیت رابطه بانک با مشتریان شرکتی، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 13(1)، 217-232.