سازمان و سازماندهی در جنگ با یک قدرت ناهمتراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

دفاع در برابر تهاجم احتمالی یک قدرت ناهمتراز، لجام گسیخته و بهره مند از فناوری فوق‌پیشرفته، دغدغه اصلی همه اندیشمندان و فرماندهان نظامی‌کشورهای جبهه مقاومت است. برهمین‌اساس در دیدگاه آنان، تقویت توانمندی‌های نیروهای مسلح با بهره‎مندی ازمولفه‌های قدرت ملی، پیشینه افتخارآمیز و بی‌نظیر دوران دفاع مقدس و با درنظر گرفتن الزامات مبتنی بر اقتضائات وم تکی بر ‌اندیشه‌ورزی، هوشمندی و عملیات اثربخش ضرورتی انکارناپذیر است‌. با توجه به نقش سازمان و سازماندهی در کارایی و اثربخشی ‌سازمان‌های نظامی، پرداختن به این مقوله از اهمیت به‌سزائی برخوردار است‌.
در این مقاله ضمن بررسی ادبیات نظرات خبرگان نظامی، موضوع اخذ و سپس از طریق روش دلفی تلاش برای اجماع نظرات به‎عمل آمد و در پایان نتایج پژوهش، تحلیل و ارائه شد. براساس یافته‌های این تحقیق، سازمان اثربخش و نیز سازمان و سازماندهی باید امکان تمرکز توانائی‌های خودی را روی نقاط ضعف محوری  دشمن فراهم کند و در این زمینه باید بر اساس نگرش سیستمی‌و حسب مورد اقتضائی و متکی بر عناصر قدرت ملی طراحی شود و همچنین ضروری است تا سازمان و سازماندهی به‌صورت سلولی، چابک، منعطف و حسب مورد تخصصی (‌تک‌منظوره)  و یا چندمنظوره باشد‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organization and organizing in war with an unequal power

نویسنده [English]

 • Hossein Zarifmanesh
Assistant professor in Supreme National Defense University
چکیده [English]

Defense against the possible invasion of an unequal power, unbridled and benefiting from high-tech technology, is the main concern of all thinkers and military commanders of the countries of the Resistance Front. Proud of the Web, as in the era of sacred defense, and by ignoring the requirements of the requirements and relying on thinking, intelligence and effective operations is an undeniable necessity. Considering the role of organization and organization in the efficiency and effectiveness of military organizations, it is very important to address this issue. Has been. According to the findings of this study, the effective organization of the organization and organizing should be able to focus its capabilities on the central weaknesses of the enemy, act based on a systemic approach and act as appropriate or situational, based on elements of national power. Be cellular, agile, flexible and, depending on the case, specialized (single-purpose) or multi-purpose. flexible and, depending on the case, specialized (single-purpose) or multi-purpose.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organization
 • organizing
 • war
 • unequal war
 • امام خمینی (ره)، (1368)، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • امام خامنه ای، قابل دسترس در سایت: https://farsi.khamenei.ir
 • ابن اثیر، علی بن محمد (1385ق)، الکامل فی التاریخ، دار صادر، بیروت، ترجمه به سال 1381 ، قم.
 • ازغندی، علیرضا و روشندل جلیل (1374)، مسائل نظامی‌و استراتژیک معاصر، سمت،تهران.
 • استونر، جیمز (1375)، مدیریت، ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسانیان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.
 • ابن مزاحم، نصر (1366)،  پیکارصفین، ترجمه پرویز اتابکی، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
 • بوتول، گاستون (1364)، تتبعی در ستیزه شناسی، حسن پویان، انتشارات چاپخش.
 • بوفر، آندره (1366)، مقدمه ای براستراتژی، مسعودکشاورز، دفترمطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ‌ایران، چاپ اول.
 • پیترز، جان (1378)، معماری نظامی‌امریکا بر پایه نظم نوین جهانی، ترجمهسیدحسین محمدی نجم، دوره عالی جنگ سپاه، تهران.
 • تافلر، آلوین (1375)، موج سوم، ترجمه مهدی بشارت، انتشارات اطلاعات، تهران.
 • تزو، سون (1359)، هنر جنگ، ترجمه حسن حبیبی، انتشارات قلم.
 • حافظ نیا، محمد رضا (1385)، اصول ومفاهیم ژئوپلتیک، انتشارات پاپلی، تهران.
 • حبیبی، آرش؛ ایزدیار، صدیقه؛ سرافرازی، اعظم (1393)، تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، رشت، کتیبه گیل.
 • حیدری تفرشی و همکاران (1381)، نگرشی نوین: به نظریات سازمان ومدیریت درجهان امروز، انتشارات فراشناختی اندیشه، تهران.
 • دراکر، پیتر (1386)، چالش‌های مدیریت در سده 21، ترجمه عبدالرضا رضائی نژاد، مؤسسه فرا
 • دورانت، ویل (1367)، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، علی پاشایی و آریان پور، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
 • رابینز، استفن (1376)، تئوری سازمان (ساختار طراحی کاربردها)، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، انتشارات صفار، چاپ اول.
 • راچلین، رانه و دمچاک، کریس (1374)، جنگ خلیج فارس: پیامدهای تکنولوژیکی  وسازمانی، ترجمه کروه مطالعات جنگ، مجله سیاست دفاعی، پژوهشکده علوم دفاعی –استراتژیک دانشکاه امام حسین (ع)، شماره 4، پائیز 1374
 • رضائیان، علی (1379)، سلول‎گرایی، مدیریت و توسعه، شماره 6، 1379
 • رضائیان، علی (1380)، مبانی سازمان و مدیریت، سمت، چاپ سوم 1380
 • رضائیان، علی (1379)، تجزیه و تحلیل و طراحی ‌نظام، سمت، تهران.
 • زاهدی، شمس‌السادات (1374)، تجزیه و تحلیل ‌نظام‌ها و روش‌ها، دانشگاه پیام نور، تهران.
 • زیدان، جرجی (1382)، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه جواهرالکلام، امیرکبیر، چاپ دهم.
 • سنجابی، علیرضا‌ (1375)، استراتژی و قدرت نظامی، پازنگ تهران، چاپ اول‌.
 • سنگه، پیتر ودیگران (1383)، رقص تغییر: چالش‌های تغییر پایدار در سازمان یادگیرنده، ترجمه علینقی مشایخی و دیگران، تهران، آتنا.
 • صفوی، سید یحیی (1384)، اصول و مبانی جغرافیای نظامی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران.
 • عزتی، عزت الله (1379)، ژئو استراتژی، انتشارات سمت، تهران.
 • کالگر، ریچارد (1380)، استراتژی و وضعیت نیروی امریکا در قرن بیست ویکم، ترجمه احمدرضا تقاء و داود علمائی، دافوس سپاه (دوره عالی جنگ).
 • کرفلد، مارتین فان (1384)، هنرجنگ، جنگ واندیشه نظامی، ترجمه عبدالمجیدحیدری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز برنامه ریزی وتألیف کتابهای درسی.
 • کاظمی، سید علی اصغر (1378)، روابط بین الملل در تئوری و عمل، نشر قومس، چاپ سوم.
 • کالینز، جان‌.ام (1370)، استراتژی بزرگ، کوروش بایندر، دفترمطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.
 • کرینر، استوارت (1385)، دیدگا‌ه‌های کلیدی در مدیریت، ترجمه محمدعلی حسین نژاد، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 • کوردییر، شروود (1369)، نیروهای واکنش سریع امریکا، گروه مترجمین، نشر قومس جلد اول، تهران، مهر.
 • گری، کالین (1378)، سلاح جنگ افروز نیست، سیاست‌ها، استراتژی‌ها و فناوری نظامی، ترجمه حمید علیخانی، دوره عالی جنگ دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه، تهران.
 • ماندل، رابرت (1379)، چهره متغیر امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، 1379.
 • مورهد، گریفین (1380)، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.
 • میر سپاسی، ناصر (1380)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، انتشارات میر، چاپ نوزدهم.
 • میر حیدر، درّه (1380)، مبانی جغرافیای سیاسی، سمت، تهران.
 • مینتز برگ، هنری (1371)، سازماندهی پنج الگوی کار ساز ، ترجمه ابوالحسن فقیهی، حسین وزیری سائقی، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • وتر، ضاهر (1374)، مدیریت نظامی‌در نیروهای پیامبر اکرم (ص)، ترجمه اصغر قائدان، نشر مدیر، چاپ اول.
 • هال، ریچارد (1384)، سازمان، ساختار، فرآیند و ره آوردها، ترجمه سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • هربرت جی هیکس و سی. ری. گولت (1368)، تئوری‌های سازمان و مدیریت، ترجمه گوئل کهن، جلد اول، اطلاعات، تهران.
 • هسلبین، فرانسیس و دیگران (1378)، سازمان فردا، ترجمه مهندس فضل اله امینی، مؤسسه نشر فردا‌.
 • هیبلز گری، گریس (1381)، جنگ پست‌مدرن، سیاست اوین درگیری، ترجمه احمد رضا تقاء، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دورة عالی جنگ.