دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه الگوی تعالی‌ سازی پژوهش در ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

امید اردلان؛ نادر شمامی


رهیافت‌های پژوهشی در برنامه‌های آموزش و توسعه عصبی‌شناختی منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

فاطمه زرگران خوزانی؛ حامد دهقانان؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سید مجتبی محمود زاده


اثر شوک تحریم های اقتصادی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی با تاکید بر صادرات صنعتی و سهم آن در شاخص جهانی رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری SVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

محمدرضا ریماز؛ کریم آذربایجانی؛ سارا قبادی؛ الهام اسمعیلی پو ر ماسوله


تحلیل و ارزیابی گزینه‌های راهبردی در حوزه نفت با رویکرد آینده‌ پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

عیسی نیازی


ارائه مدل طبقه‌بندی تهدیدات و فرصت‌ های فضای سایبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

نادر رشوند؛ امید اردلان


عوامل کلیدی راهبرد دریایی ایران در شمال اقیا نوس هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

علیرضا محمدی


الگوی سبک زند گی اسلامی مبتنی بر عفاف و حجاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

محمدکریم حکمت آرا


آما یش فرهنگی مساجد کشور در مقیاس استانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

محمدکریم حکمت آرا؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ علی سرکارگر اردکانی