دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

روندپژوهی پیشرفت‌های علوم شناختی در جهان و مقایسه‌ی وضعیت کشورهای اسلامی منتخب غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

ابوذر سیفی کلستان


بررسی راهبرد پیشایندهای عملکرد صادرات تولیدات صنعتی (مطالعه تطبیقی: ایران و ترکیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

صمد عالی


شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد حکومت‌داری از منظر امام‌خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

عنایت اله ملکی تبار


تأثیر معماری منابع انسانی بر خلق ارزش مشتری: یک مطالعه تجربی در یکی از سازمان‌های دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

محمد علی اکبری