کلیدواژه‌ها = مدیران استانی
تدوین الگوی شایستگی‌های مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری

دوره 6، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 297-324

وحید غلامرضایی؛ سید احمد حسینی