کلیدواژه‌ها = تولید علم و مرجعیت علمی
الگوی ‌فرایندی نظریه‌پردازی؛ روشی نو در تولید ‌نظریه

دوره 7، شماره 26، شهریور 1402، صفحه 311-348

مجید زین الدینی؛ محمد قنداقی