کلیدواژه‌ها = شرکت ارتباطات سیار ایران
ارائه الگوی عوامل موثر بر پیاده‌سازی اثربخش نظام جانشین‌پروری در شرکت ارتباطات سیار ایران

دوره 7، شماره 26، شهریور 1402، صفحه 41-66

مهتاب دادرسان؛ علیرضا رزقی رستمی؛ مسعود حقیقی