نویسنده = احمد نوریان
بررسی روندهای آینده شبکه‌های اجتماعی و تاثیرات آن بر امنیت ملی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1400، صفحه 257-284

محمدرحیم عیوضی؛ احمد نوریان