نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سامانه ‌دید‌بانی ‌راه‌آهن جمهوری‌اسلامی‌ایران در حوزه ترانزیت

دوره 4، شماره 15، پاییز 1399، صفحه 313-336

عبدالرحیم پدرام؛ ابراهیم محمدی