نویسنده = ������������������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی:طراحی الگو توسعه منطقه پذیرش کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی(ع))

دوره 3، شماره 11، پاییز 1398، صفحه 207-236

مجید ملکی؛ کرم اله دانش‌فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود آقا حسینعلی شیرازی