نویسنده = ������������ �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی فرایندی مدیریت نظام تحقق محصولات پیچیده دفاعی کشور

دوره 4، شماره 13، بهار 1399، صفحه 331-362

سید مهدی فرحی؛ امیر علاالدین مطلبی؛ علی فرهی