نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی:سناریونگاری آینده تحولات بیداری اسلامی در آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 9، بهار 1398، صفحه 343-384

غفور کارگری؛ شعیب بهمن؛ سیدشهاب‌الدین حجازی