نویسنده = سید شمس الدین حسینی
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانش‌بنیان-اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 17، بهار 1400، صفحه 101-130

سید شمس الدین حسینی؛ سید کاظم دلخوش اباتری؛ پیمان اخوان


2. مقاله پژوهشی:کاربرد نظریه اقتصاد صنعتی در شناخت بازار تسلیحات

دوره 3، شماره 9، بهار 1398، صفحه 285-314

آرمان آذرلی؛ سید شمس الدین حسینی