نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین معیارها و ارزیابی عملکرد شبکه های تلویزیونی سیما با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی

دوره 4، شماره 13، بهار 1399، صفحه 363-388

مریم لاریجانی؛ مصطفی نادری؛ سید محمد شبیری؛ لعبت زبردست