نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. مدل مدیریت ارزش‌بنیان اسلامی-ایرانی در بخش دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

علیرضا میرآخوری


2. مدل مدیریت ارزش‌بنیان اسلامی-ایرانی در بخش دولتی ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1399، صفحه 251-288

علیرضا میرآخوری؛ کیومرث احمدی؛ میرعلی سید نقوی؛ عادل صلواتی