نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی:آینده‌پژوهی مدیریت تهدیدات امنیتی عربستان در منطقه غرب آسیا (کنشگران و عوامل شتاب‌زا

دوره 3، شماره 9، بهار 1398، صفحه 137-162

سیدجواد امینی؛ عبدالله مبینی دهکردی؛ محسن نوروزی