نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مناسب صندوق ثروت ملی ایران با تاکید بر مقاوم‌سازی اقتصاد

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 107-131

علی‌ حسین نبی‌زاده؛ محمدرضا فرزین؛ احسان خاندوزی