نویسنده = ��������������������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط نوآوری و بهره‌وری اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش دفاعی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1397، صفحه 201-218

علی‌محمد علی‌محمدی؛ مجید عبدی؛ ناصر رضایی؛ مهدی ادیبیان