نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. هوشمندسازی زنجیره تأمین صنعت نظامی در راستای اقتصاد و دفاع دانش‌بنیان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1397، صفحه 181-199

سعیدرضا شاه حیدری؛ مهدی حضوری