نویسنده = ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی راهبردی اقتصاد دفاعی دانش‌بنیان جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1397، صفحه 151-179

عباس چهاردولی؛ محمود احمدی‌شریف