نویسنده = �������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه قدرت دریایی، زیربنای اقتصاد دفاع

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 83-105

علیرضا عالی پور؛ غلامرضا طحانی