مقاله پژوهشی:دکترین گزینش منابع انسانی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علم و صنعت

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

چکیده


گزینش منابع انسانی به‌عنوان باارزش‌ترین سرمایه هر نظام اداری، متأثر از نگرش‌ها، ارزش‌ها و اهداف ملی و سازمانی بوده و متناسب با شرایط، دچار تحول اساسی شده است. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر درصدد بررسی دکترین گزینش منابع انسانی از منظر حضرت امام خمینی (رحمه‌الله) و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) می‌باشد. این پژوهش از نوع توسعه‌ای و کاربردی بوده و هدف آن دستیابی به دکترین امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) درباره گزینش منابع انسانی می‌باشد. در این راستا از تحلیل محتوای کمی و کیفی و روش داده‌بنیاد استفاده شده است. این پژوهش دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی می‌باشد. جامعه آماری اسنادی پژوهش شامل کلیه فرمایشات و مکتوبات حضرت امام (ره) و حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) درباره گزینش بوده و در حوزه راهبردی، مدیران و خبرگان مرتبط، جامعه آماری خبرگی را تشکیل می‌دهند. داده‌ها به‌صورت تمام‌شمار گردآوری و با کمک نرم‌افزار مکس‌کیودی‌ای12 تحلیل و کدگذاری شده‌اند. بر اساس یافته‌های پژوهش، دکترین گزینش شامل: مقابله با نفوذ، شایسته‌سالاری، عدالت‌محوری و ولایت‌مداری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Doctrine of Human Resources’ Selection In the View Point of Imam Khomeini & Imam Khamenei

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Ali Ahmadi 1
  • Khosro Bolhasani 2
  • Abbas Chahardoli 2
  • Lotf Allah Forozande 3
  • Abolfazl Azizi 4
1 Professor of Science and Technology University
2 Assistant Professor, National Defense Research Institute and Strategic Research
3 - Associate Professor Tarbiat Modares University
4 Ph.D. Student of Strategic Management of University and National Defense Research Institute and Strategic Research & Author
چکیده [English]

Selection of human resources as the most valuable asset of any administrative system, has been affected by national & organizational attitudes, values & goals and has been essentially changed in accordance with the conditions. Doctrine is a set of theories, principles & fundamental rules which are supported & believed by followers of a school and expressed by theorists in various branches of science and guides policymakers in planning & executors in implementation. This research is of a developmental and applied type and aims at achieving the doctrine of Imam Khomeini and Imam Khamenei on the selection of human resources. . In this regard, quantitative and qualitative content analysis and Grounded Theory method have been used. This research has two documentary and expert statistical societies. The research statistical community includes all Imam Khomeini and Imam Khamenei’s speeches and writings about selection of human resources, and in the strategic domain, relevant managers and experts make up the statistical community. The data are collected in full measure and coded with the help of MAXQDA software. According to research findings, the selection doctrine includes: coping with influence, meritocracy, justice orienting and  guardianship (Velayat) orienting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selection
  • Doctrine
  • Humane resources
  • Imam Khomeini
  • Imam Khamenei
الف) منابع فارسی
- قرآن کریم، ترجمه: آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی.
- نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی (1386). قم: انتشارات عطرآگین.
- نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده (1324). تهران: سازمان انتشارات جاویدان.
- حضرت امام خمینی(ره). صحیفه امام، تهران: دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره).
- مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) (1393). حدیث ولایت: تهران: دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری.
- مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل‌دسترسی در:
WWW.KHAMENI.IR
- ابن‌منظور، محمدبنمکرم (1995). لسان العرب. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
- بابایی‌سارویی، مصطفی؛ طباطبایی، سیدمحمد؛ رضایی، عبدالرضا؛ دلیر، یاسر (1395). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص گزینش، تهران: نشر شهر.
- برهان‌، محمدحسین‌بن‌‌خلف (1380). فرهنگ برهان قاطع، جلد سوم، تهران: نشر نیما.
- دانایی‌فرد، حسن؛ امامی، سیدمجتبی (1386). «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد». فصلنامه اندیشه مدیریت. سال اول.
- دهخدا، علی‌اکبر (1343). لغت‌نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- دهقان، علیرضا (1386). نظریه‌های ارتباطات (سورین، ورنر و تانکارد، جیمز)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- رفیع‌پور، فرامرز (1382). تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- سالارزاده، نادر (1380). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی (هولستی، ال.آر)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
- سماواتی، محمدهادی (1391). ارائه الگوی نظام گزینش بهینه دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، تهران: دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام).
- شکری‌منش، حسن؛ عزیزی، ابوالفضل (1394). کتاب‌شناسی گزینش منابع انسانی، تهران: انتشارات به‌آفرین.
- عاصمی‌پور، محمدجواد (1371). طراحی و تبیین نظامات انتخاب و انتصاب مدیران با جهت‌گیری بهبود مدیریت دولتی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تهران.
- فتحیان، محمد (1381). طرح مدل گزینش داوطلبین شغل جهت ارتقاء شغلی سازمان، رساله دکتری، تهران: دانشگاه علم و صنعت.
- قدس، حمید؛ میری، محمد (1386). مطالعه و تجدیدنظر در نظام استخدام دانشجویان نداجا، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات نداجا.
- کاظم‌زاده، بیژن (1371). روش‌های تجربی تحقیق در علوم اجتماعی (اتسلندر، پیتر)، تهران: انتشارات آستان قدس.
- منصوریان، یزدان (1386). گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟ اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
- وثیق، علی‌رضا (1377). فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه (لالاند، آندره)، تهران: انتشارات فردوسی ایران.
- هیئت مرکزی گزینش وزارت نیرو (1385). گزینش نیروی انسانی، تهران: موسسه فرهنگی قدر ولایت.
- هیات عالی گزینش (1388). قانون گزینش، آیین‌نامه اجرایی و مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، تهران: نهاد ریاست جمهوری.
 
ب) منابع انگلیسی
- Oxford Advanced Learners Dictionary (2010). 1st. Ed., Tehran Jungle Publications.
- Slden, L (2005). “On Grounded Theory – with some malice” Journal of Documentation, vol. 61 No.1, pp. 114-129.