دکترین گزینش منابع انسانی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علم و صنعت

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

چکیده

گزینش منابع انسانی به‌عنوان باارزش‌ترین سرمایه هر نظام اداری، متأثر از نگرش‌ها، ارزش‌ها و اهداف ملی و سازمانی بوده و متناسب با شرایط، دچار تحول اساسی شده است. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر درصدد بررسی دکترین گزینش منابع انسانی از منظر حضرت امام خمینی (رحمه‌الله) و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) می‌باشد. این پژوهش از نوع توسعه‌ای و کاربردی بوده و هدف آن دستیابی به دکترین امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) درباره گزینش منابع انسانی می‌باشد. در این راستا از تحلیل محتوای کمی و کیفی و روش داده‌بنیاد استفاده شده است. این پژوهش دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی می‌باشد. جامعه آماری اسنادی پژوهش شامل کلیه فرمایشات و مکتوبات حضرت امام (ره) و حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) درباره گزینش بوده و در حوزه راهبردی، مدیران و خبرگان مرتبط، جامعه آماری خبرگی را تشکیل می‌دهند. داده‌ها به‌صورت تمام‌شمار گردآوری و با کمک نرم‌افزار مکس‌کیودی‌ای12 تحلیل و کدگذاری شده‌اند. بر اساس یافته‌های پژوهش، دکترین گزینش شامل: مقابله با نفوذ، شایسته‌سالاری، عدالت‌محوری و ولایت‌مداری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- قرآن کریم، ترجمه: آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی.

- نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی (1386). قم: انتشارات عطرآگین.

- نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده (1324). تهران: سازمان انتشارات جاویدان.

- حضرت امام خمینی(ره). صحیفه امام، تهران: دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره).

- مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) (1393). حدیث ولایت: تهران: دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری.

- مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل‌دسترسی در:

WWW.KHAMENI.IR

- ابن‌منظور، محمدبنمکرم (1995). لسان العرب. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

- بابایی‌سارویی، مصطفی؛ طباطبایی، سیدمحمد؛ رضایی، عبدالرضا؛ دلیر، یاسر (1395). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص گزینش، تهران: نشر شهر.

- برهان‌، محمدحسین‌بن‌‌خلف (1380). فرهنگ برهان قاطع، جلد سوم، تهران: نشر نیما.

- دانایی‌فرد، حسن؛ امامی، سیدمجتبی (1386). «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد». فصلنامه اندیشه مدیریت. سال اول.

- دهخدا، علی‌اکبر (1343). لغت‌نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- دهقان، علیرضا (1386). نظریه‌های ارتباطات (سورین، ورنر و تانکارد، جیمز)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- رفیع‌پور، فرامرز (1382). تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

- سالارزاده، نادر (1380). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی (هولستی، ال.آر)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

- سماواتی، محمدهادی (1391). ارائه الگوی نظام گزینش بهینه دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، تهران: دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام).

- شکری‌منش، حسن؛ عزیزی، ابوالفضل (1394). کتاب‌شناسی گزینش منابع انسانی، تهران: انتشارات به‌آفرین.

- عاصمی‌پور، محمدجواد (1371). طراحی و تبیین نظامات انتخاب و انتصاب مدیران با جهت‌گیری بهبود مدیریت دولتی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تهران.

- فتحیان، محمد (1381). طرح مدل گزینش داوطلبین شغل جهت ارتقاء شغلی سازمان، رساله دکتری، تهران: دانشگاه علم و صنعت.

- قدس، حمید؛ میری، محمد (1386). مطالعه و تجدیدنظر در نظام استخدام دانشجویان نداجا، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات نداجا.

- کاظم‌زاده، بیژن (1371). روش‌های تجربی تحقیق در علوم اجتماعی (اتسلندر، پیتر)، تهران: انتشارات آستان قدس.

- منصوریان، یزدان (1386). گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟ اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

- وثیق، علی‌رضا (1377). فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه (لالاند، آندره)، تهران: انتشارات فردوسی ایران.

- هیئت مرکزی گزینش وزارت نیرو (1385). گزینش نیروی انسانی، تهران: موسسه فرهنگی قدر ولایت.

- هیات عالی گزینش (1388). قانون گزینش، آیین‌نامه اجرایی و مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، تهران: نهاد ریاست جمهوری.

 

ب) منابع انگلیسی

- Oxford Advanced Learners Dictionary (2010). 1st. Ed., Tehran Jungle Publications.

- Slden, L (2005). “On Grounded Theory – with some malice” Journal of Documentation, vol. 61 No.1, pp. 114-129.