ارائه الگوی بومی برای سازمان های شبکه ای در نیروهای مسلح با نگاه به جنگ های آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

2 دانش‌آموخته دکتری دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

در دهه‌های اخیر پیشرفت خیره‌کننده فناوری‌های نوین باعث تغییر سیمای جنگ‌های کلاسیک و ظهور مفاهیمی چون جنگ‌های سایبری، جنگ اطلاعات، جنگ نامتقارن، جنگ‌های هیبریدی و... به‌عنوان جنگ‌های آینده گردیده است. در چنین شرایطی الگوهای ساختاری سنتی کارایی چندانی نداشته و نیروهای مسلح به‌منظور تحقق وظایف و مأموریت‌های خود نیازمند اتخاذ رویکردهای شبکه‎محور می‌باشند. به همین دلیل در این تحقیق به ارائه الگوی بومی برای سازمان‌های شبکه‌ای در نیروهای مسلح با نگاه به جنگ‌های آینده به‌عنوان هدف اصلی تحقیق پرداخته‌ایم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه‌ای و از نظر جمع‎آوری و تحلیل اطلاعات دارای رویکردی کمی می‌باشد که در آن محقق پس از مطالعات اکتشافی، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی را استخراج و مدل مفهومی تحقیق را تنظیم نموده است. در مرحله بعد براساس نظرات 90 نفر از فرماندهان، مدیران عالی، نظریه‌پردازان و خبرگان حوزه دفاعی و امنیتی، مدل مذکور مورد آزمون قرار گرفت که نتایج از تأیید الگوی مذکور حکایت دارد. در انتها براساس نتایج حاصله پیشنهاد‌هایی جهت اجرایی کردن الگوی سازمان شبکه‌ای در نیروهای مسلح ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی

 • قرآن کریم، ترجمه آیت‎الله ناصر مکارم شیرازی.
 • امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات قابل دسترس در سایت www.khamenei.ir.
 • آذر پی، بهمن (1385)، جنگ‌های آینده، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره 3، شماره 5، صص 114-126.
 • اسکیلز، رابرت اچ (1384 )، جنگ آینده، مترجم حیدری، تهران: انتشارات سپاه.
 • تافلر، آلوین (1366)، موج سوم، ترجمه شهین دخت خوارزمی، چاپ سوم، تهران: نشر نو.
 • تافلر، آلوین (1374)، جابه‎جایی در قدرت، ترجمه شهین دخت خوارزمی، چاپ پنجم، تهران: نشر سیمرغ.
 • درویشی، فرهاد (1380 )، جنگ آینده، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال هشتم، شماره 29.
 • دعائی، حبیب‌الله؛ بهپور، الهام؛ قره‌باغی، نسترن (1390)، تحول سازمانی پیشرفته: نظریه‌ها و فرآیند، مشهد: انتشارات بیان هدایت نور.
 • رحیمیان، حمید؛ کلانتر، کیانوش (1382)، طراحی و توسعه سازمان‌های شبکه‌ای، مدیرساز، شماره 1 و 2، صص 5-15.
 • کاملی، محمدجواد؛ الوانی، سید مهدی؛ صدقیانی، جمشید (1388)، تأثیر ساختار ارتباطات سلسله مراتبی و شبکه ای بر عملکرد خط مشی‎گذاری سازمان‌ها (مطالعه در سازمان ناجا)، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال 4، شماره 2، صص 162-177.
 • ماه پیشانیان، مهسا (1390)، فضای سایبر و شیوه‌های نوین درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران، پژوهش فرهنگی، شماره 45، صص 95-122.
 • محمدی، عبدالرضا؛ مهدی، حیدری (1392 )، جنگ‌های هزاره سوم از دیدگاه غرب، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع).
 • موسوی، سید محمدرضا؛ حیدری، خدیجه؛ قنبری، علی (1392)، تأثیر تهدیدات امنیتی تروریسم سایبری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با آن، مطالعات بین‌المللی پلیس، شماره 14، صص 101-117.
 • میرزایی اهرنجانی، حسن؛ بزرگی، فرزاد (1385)، مروری بر تحول مجازی شدن سازمان‌ها، مجله اقتصاد و مدیریت، شماره 70، صص 33-41.
 • نائینی، علی‌محمد (1389)، درآمدی بر ماهیت‎شناسی جنگ نرم، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 28، صص 1-32.
 

ب. انگلیسی

 • Bang; martin (2017), Military intelligence analysis:institutional influence, Doctoral dissertation for the degree of Doctor of Military Sciences, National defence university, Helsinki
 •  Commission on enhancing national cybersecurity. (2016), Report On Securing And Growing The Digital Economy, available at: www.nist.gov
 • David; Lazer & Allan; Friedman(2007), The Network Structure of Exploration and Exploitation, Administrative Science Quarterly, 52,PP: 667–694
 • Dunkerley; Kimberley D & Tejay;Gurvirender )2011), Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences
 • Fernando; Vega-Redondo(2013), Network organizations, Journal of Complex Networks, 1,PP: 72–82
 • Mossalanejad; Abbas (2018), The Middle East Security and Donald Trump’s Grand
 • Strategy, Geopolitics Quarterly, Volume: 13, No 4, PP :20-52
 • National defense strategy of the United States of America(2018), available at: www.secretsevice.gov
 • Podolny; Joel & Karen; Page(1998), Network forms of organization, Annu. Rev. Sociol,24,PP:57–76
 • Rūta; Tamošiūnaitė(2011),Organization virtual or networked?, Socialinės technologijos social technologies, 2011, 1(1), pp: 49–60.