الزامات و شرایط تولید علم در سپهر اندیشه امام خامنه‌ای(مد ظله‌ العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران. نویسنده مسئول، رایانامه: drzeineddini@gmail.com

2 دانش آموخته علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

در جهان امروز، علم نقش بسزایی در ارتقای جامعه بشری ایفا می‌کند و توسعه و پیشرفت در زمینه علم و فناوری موجب اقتدار کشور می‌شود. این مهم سبب شده تا تولید علم به‌عنوان نیازی مبرم و حیاتی برای تحقق استقلال همه جانبه کشور، به‌شمار آید. مقاله حاضر درصدد است تا به شناسایی مهم‌ترین الزامات و شرایط تولید علم در اندیشه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) بپردازد. تحقیق پیش‌رو از نظر هدف، کاربردی و از جنبه ماهیت،کیفی است و با استفاده از روش تحلیل‌مضمون (تماتیک) کلیه بیانات و مکتوبات معظم‌له، از سال 1368 تا 1401 با روش تمام‌شمار مورد مطالعه قرار گرفته است. مطابق یافته‌های تحقیق، 191 مضمون‌پایه، 35 مضمون سازمان‌دهنده و 2 مضمون فراگیر حاصل شد. الزامات و شرایط تولید علم در حوزه فردی، عبارتند از: معنویت‌گرایی، انقلابی‌گری، همت و پشتکار، جهاد علمی، خودباوری، شجاعت علمی، انگیزه‌مندی، نواندیشی، نوآفرینی علمی، مستعدبودن، دانش‌اندوزی، مسئولیت‌پذیری نخبگان، آینده‌نگری و در حوزه حاکمیتی، شامل: نخبه‌پروری، مدیریت جهادی، اعتمادبه‌نفس ملی، امیدآفرینی، باور به مردم، عزم ملی، آزاداندیشی،‌ توسعه علوم پایه، شکوفایی استعدادها، حمایت حکومت، جهت‌گیری صحیح، حاکمیت رویکرد تولید علم، مسئله‌محوری، فرهنگ‌سازی، تکریم علم و عالم‌، شتاب‌بخشی علم، پژوهش، تحول علوم انسانی، استفاده از تجارب دنیا، فعال کردن چرخه علم و عمل، توسعه‌ دانشگاه‌ها، معرفی ظرفیت‌های ملی است. به این ترتیب مهم‌ترین الزامات و شرایط تولید علم مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری شناسایی شد و تحقق آن در کشور منوط به تلاش و همکاری جامعه علمی‌و مسئولین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The requirements and conditions of science production in Imam Khamenei's sphere of thought

نویسندگان [English]

 • Majid Zeineddini 1
 • Mohamad Ghandaghi 2
1 . Associate Professor of Supreme National Defense University. and Responsible Author, Email: drzeineddini@gmail.com
2 PhD.Graduated in Strategic Defense Sciences, Supreme National Defense University
چکیده [English]

In today's world, science plays a significant role in the advancement of human society, and the development and progress in the field of science and technology gives rise to the authority of the country. This importance has caused the production of science to be considered as an urgent and vital need for realizing the all-round independence of the country, an inevitable necessity. This article tries to identify the most important requirements and conditions for the production of science in the thought of Imam Khamenei. The present research is applied in terms of purpose and qualitative in nature, and using thematic analysis method, all the statements and letters of His Holiness, from 1368 to 1401, have been studied with the full number method. According to the research findings, 191 themes, 35 organizing themes and 2 comprehensive themes were obtained. The requirements and conditions for the production of science in the individual field are: spiritualism, revolutionism, diligence and perseverance, scientific jihad, self-belief, scientific courage, motivation, new thinking, scientific innovation, aptitude, knowledge accumulation, elites' responsibility, forward-looking, and in the domain of governance including: elitism. Jihadist management, national self-confidence, creating hope, believing in people, national determination, free-thinking, development of basic sciences, flourishing of talents, government support, correct orientation, governance approach to science production, problem-oriented, culture-building, honoring science and scholars, accelerating science, research It is the transformation of human sciences, the use of world experiences, the activation of the cycle of science and practice, the development of universities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theorizing
 • production of science
 • scientific authority
 • content analysis
 • الف. منابع فارسی

  • امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) (1399)، حدیث ولایت، لوح فشرده مجموعه رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی‌تهران، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
  • ابن ابی الحدید، عبدالحمید ابن هبه الله (649ق)، شرح نهج البلاغه، مترجم: غلامرضا لایقی، جلد 20، کتاب نسیتان.
  • ابن شعبه، حسن بن علی، (4ه.ق)، تحف العقول، مترجم: صادق حسن زاده، آل علی(علیه السلام)، قم.
  • باقری، مسلم؛ سلیمی، قاسم؛ محمدی، مهدی ؛ طیبی خرمی، مریم (پاییز و زمستان1394) تحلیلی بر عوامل ساختاری و رفتاری مؤثر بر ارتقای فرهنگ تولید علم در دانشگاههای کشور؛ مورد مطالعه: دانشگاه شیراز، مدیریت در دانشگاه اسلامی10، سال چهارم، شماره2، صفحه- از182 تا 206.
  • شهبازی، مهری (بهار 1399)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان تولید علم اعضای هیئت علمی)مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان اصفهان(، نشریه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره،34، صفحه- از5 تا36.
  • عباسی تقی دیزج، رسول (بهار 1398)، تحلیل تطبیقی - کیفی عوامل مؤثر بر تولید علم در سطح کلان، جامعه شناسی کاربردی،
  • عسگری، مریم؛ عدلی، فریبا و مهران، گلنار (1395)، شناسایی عوامل موثر بر دانش آفرینی اعضای هیات علمی‌موسسات آموزش عالی، فصلنامه علمی‌ پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره6، صفحه- از 27تا39.
  • قنداقی، محمد (1401)، نظریه و نظریه‌پردازی در سه جنبه چیستی، چرایی و چگونگی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • میرحسینی، زهره، عرب رحمتی پور، مرجان، سعیدی، احمد (بهار1400) بررسی رابطه میان تبادل دانش و تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی‌رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاههای دولتی تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 27، شماره1، صفحه- از 191 تا 210
  • میرفردی، اصغر (1394)، چالش‌ها و فرصت‌های تولید علم و نظریه‌پردازی در حوزه علمی جامعه شناسی در ایران، فصلنامه سیاست‌های راهبردی کلان، سال سوم، شماره نهم، بهار، صفحه- از 1 تا 20.
  • نوشین فرد، فاطمه؛ حاجی شمسایی، ایرانعلی و باب الحوائجی، فهیمه (1396) شناسایی شاخص ها و عوامل کیفی مؤثر بر تولید و توزیع اطلاعات و دانش در پارک های علم و فناوری ایران، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 9، شماره2، صفحه- از253 تا 276.
  • تارنمای دفتر حفظ و نشر آثار حضرتآیت‌الله العظمی‌سیدعلی خامنه‌ای(مدظله العالی)، قابل دسترسی در وبگاه اینترنتی: khamenei.ir
  • تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های کلی نظام

  ب. منابع انگلیسی

  • Braun, Virginia, Clarke, Victoria(2006). Using thematic analysis in Psychology, Qualitative Research in Psychology, 2, No.6(June2006)77-101.
  • Parker, Lee D. & Roffey, Bet H., (1997). Methodological Themes: Back to the Drawing Board: Revisiting Grounded Theory and the Everyday Accountant’s and Manager’s Reality, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 10(2).