نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل هوش راهبردی به‌عنوان ابزار توسعه مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و ‌جوانان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1399، صفحه 83-114

وحید زارع؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش؛ رضا شجیع؛ پرویز کفچه