نویسنده = �������� ������ ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد مدیریت کاهش وابستگی به نفت با تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید به‌عنوان راهکار اقتصاد مقاومتی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1399، صفحه 7-30

حمید حاجی ملامیرزایی؛ محمدصادق حاجی ملا میرزایی