نویسنده = ������������������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی:طراحی الگوی مناسب بودجه‌ریزی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تعامل با نهادهای حاکمیتی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1398، صفحه 451-470

اصغر صالح اصفهانی؛ الیاس نادران؛ سعید مجردی؛ احمد امیرآبادی فراهانی