نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل بهبود صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران با رویکرد آینده‌نگری

دوره 4، شماره 15، پاییز 1399، صفحه 37-62

ابراهیم لطفیان کریم؛ محمدرضا عرب بافرانی؛ محمد حسن باقری؛ قاسم صانعی؛ نبی الله دهقان