دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1398 
2. مطالعه الگوی راهبردی نظام تبلیغ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 35-66

محمدرضا مخبردزفولی؛ سیدمحمدصادق مرکبی؛ غلامحسین رضایت


3. طراحی الگوی دانش‌بنیان سازمان‌های دفاعی – نظامی

صفحه 67-100

جهانیار بامداد صوفی؛ جمشید صالحی‌صدقیانی؛ سیدمحمد خاتمی‌فیروزآبادی؛ حسین فتح آبادی


7. دکترین گزینش منابع انسانی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

صفحه 201-224

علیرضا علی‌احمدی؛ خسرو بوالحسنی؛ عباس چهاردولی؛ لطف‌الله فروزنده‌دهکردی؛ ابوالفضل عزیزی


12. سناریونگاری آینده تحولات بیداری اسلامی در آسیای مرکزی

صفحه 343-384

غفور کارگری؛ شعیب بهمن؛ سیدشهاب‌الدین حجازی