دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. طراحی الگوی مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

سید مصطفی حاج آقامیر؛ حمیده رشادت جو؛ عطاء الله ابطحی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی


2. بررسی تاثیر شاخص‌های فرهنگ انقلاب اسلامی در تدوین برنامه‌های دفاع و امنیت برنامۀ ششم توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ مهدی ناظمی اردکانی


4. مدل مدیریت ارزش‌بنیان اسلامی-ایرانی در بخش دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

علیرضا میرآخوری