کلیدواژه‌ها = راهبرد‌های پابرجا
راهبردهای پابرجای برون‌سپاری خدمات آماد و پشتیبانی در سازمان دفاعی مورد مطالعه

دوره 6، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 263-296

امیر صادقی؛ مهدی جعفر صالحی؛ حمیدرضا ضرغامی؛ محمود غلامی