کلیدواژه‌ها = خروجی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان با رویکرد معنوی

دوره 5، شماره 17، بهار 1400، صفحه 203-226

مجتبی اسکندری؛ محمدرضا سلطانی؛ حسین حبیبی