نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علوم‎انسانی به‌منظور دستیابی به علوم‎انسانی اسلامی با رویکرد نقاط مرجع راهبردی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1399، صفحه 219-250

سیدکاظم عبادی؛ سعید جلیلی؛ عبّاس کعبی؛ عبّاس چهاردولی؛ فرشاد شریعت