نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی:ارائه الگوی تدوین تجربه‌های مدیران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1398، صفحه 361-387

علی محمد سالاری؛ نصراله ابراهیمی