نویسنده = ������������ ����������...
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی:طراحی و تدوین الگوی شایستگی مدیران دولتی‌‌‎ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1398، صفحه 197-226

اسماعیل اسدی؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ عبادا... بانشی؛ رضا صادقی