نویسنده = مهدی فاتح راد
معماری علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی‌ایران به‌منظور دستیابی به مرجعیت علمی‌ در افق 1440

دوره 5، شماره 19، آذر 1400، صفحه 7-38

پیام برزگر؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ مهدی فاتح راد؛ محمد مهدی زاهدی


تدوین چارچوب معماری علم، فناوری و نوآوری به‌منظور دستیابی به مرجعیت علمی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1399، صفحه 71-110

محمد مهدی نژاد نوری؛ پیام برزگر؛ مهدی فاتح راد؛ محمدمهدی زاهدی