نویسنده = ���������������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد مدل رقابت تسلیحاتی بین کشورهای منتخب منطقه غرب‌آسیا با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1397، صفحه 43-79

مسعود باغستانی میبدی؛ ابوالفضل عباسی دره‌بیدی؛ حمیدرضا بوجار