نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان با رویکرد معنوی

دوره 5، شماره 17، بهار 1400، صفحه 203-226

مجتبی اسکندری؛ محمدرضا سلطانی؛ حسین حبیبی


2. طراحی الگوی جانشین‌پروری مدیران به‌عنوان یک رویکرد راهبردی سازمان‎ها

دوره 4، شماره 16، زمستان 1399، صفحه 31-62

محمدرضا سلطانی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ علیرضا قویدل