نویسنده = محمدرضا مرادی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه پیشرفته در ایران

دوره 4، شماره 13، خرداد 1399، صفحه 141-170

محمدرضا مرادی؛ محمد فرج اله زاده


تبیین الگویی برای نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 67-98

محمدرضا مرادی؛ محمد فرج‌اله‌زاده؛ مجتبی نادری


تحلیل گفتمان امام و رهبری در حوزه تبدیل دستاوردهای علم و فناوری به ثروت

دوره 2، شماره 5، خرداد 1397، صفحه 7-37

محمدرضا مرادی؛ سپهر قاضی‌نوری؛ محمدرضا حسینی؛ فرزاد طرهانی